Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bescherming en algemene opmerkingen
  • Elke Koper en/of gebruiker wordt verzocht deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen alvorens een bestelling te plaatsen.
  • De website goldenrose-kosmetik is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst, inhoud en foto's auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.
  • De website totalbeauty-shop.be is eigendom van Sitetech. De website is dan ook gemaakt en wordt beheerd door Sitetech met maatschappelijke zetel: Driehoevenstraat 10, 3960 Bree en heeft als BTW-nummer: BE 0544.729.333 . Alle facturen afkomstig van totalbeauty-shop.be zullen dan ook met deze gegevens opgemaakt worden.
  • Total Beauty Shop besteedt de grootste aandacht aan de inhoud evenwel sluiten we elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de weergegeven informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in deze informatie en /of foto's.
  • Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders. 

 

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van totalbeauty-shop.be zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van totalbeauty-shop.be zijn vrijblijvend en totalbeauty-shop.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door totalbeauty-shop.be. Door middel van een bevestigingsmail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. totalbeauty-shop.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3. De administratie van totalbeauty-shop.be en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan totalbeauty-shop.be verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door totalbeauty-shop.be verrichte leveringen. totalbeauty-shop.be erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.
3.2.De verzendkosten voor pakketten onder de 40 € worden er door Total Beauty Shop verzendingskosten aangerekend zoals weergegeven in onderstaande tabel (inclusief BTW). Matakki-scharen en meubilair vallen niet onder gratis verzending.

LandVersandkostenKostenlose Lieferung
bei bestellung
Min. Lieferzeit (<18 Uhr)
Belgien 5,90 € > 40€ Am nächsten Tag
Niederlande 5,90 € > 40€ Am nächsten Tag
Luxemburg 12,95 € > 200€ 1-2 Tagen
Frankreich 15.95 € (Postnl)
9,80 € (Mondial Relay)
> 250€ 1-3 Tagen
Deutschland 9.95 € > 200€ 1-3 Tagen
England 13.95 € > 200€ 1-3 Tagen
Italie, 18.50 €   1-4 Tagen
Dänemark 18.50 €   1-4 Tagen
Österreich 17.95 €   1-4 Tagen
Portugal 21.50 €   1-4 Tagen
Spanien 21.50 €   1-4 Tagen
Tschechische Republik 24.50 €   1-4 Tagen
Polen 24.50 €   1-4 Tagen
Schweden 22.95 €   1-4 Tagen
Schweiz 24.50 €   1-4 Tagen


Afhalen in de winkel is steeds gratis. Onze winkel bevindt zich: Wolstraat 25A, 3960 Bree (België).

3.3. U kan op onze webshop betalen door middel van Online bankieren met de meest voorkomende banken, Via Ideal, Creditcard, Mastercard, Bancontact/Mister Cash of via voorafbetaling via overschrijving.
3.4. Alle overige facturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na faktuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Total Beauty Shop bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2,75% aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Total Beauty Shop zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd € 6,81 administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.
3.5. Indien de klant ook na het versturen van de 2e herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Total Beauty Shop het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.
3.6. Kortingscodes kunnen na het plaatsen van een bestelling op geen enkele mogelijkheid meer toegepast worden door onze klantendiensten

Artikel 4 Bestellingen en communicatie
4.1. Total Beauty Shop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Total Beauty Shop, dan wel tussen Total Beauty Shop en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Total Beauty Shop . Bij eventuele vragen of klachten zal Total Beauty Shop binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

Artikel 5 Levering en levertijd
5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats op het door de klant aangegeven bezorgadres.
5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Total Beauty Shop is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.3. Produkten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het produkt in ontvangst heeft genomen.
5.4. Total Beauty Shop  behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.5. Total Beauty Shop hanteert een minimale levertijd van 1 dag en een maximale levertermijn van 30 dagen. Na 30 dagen heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, dit enkel bij het niet leveren van volledige bestellingen, indien er een deellevering heeft plaatsgevonden is ontbinding niet meer mogelijk.
5.6. Indien een product op voorraad is en besteld wordt voor 17u, wordt deze bestelling nog dezelfde dag verstuurd. In de meeste gevallen is de bestelling de daaropvolgende dag bij het afleveradres echter kan het door de grootte van het pakket voorvallen dat het pakket binnen de 1-3 werkdagen wordt geleverd. Mocht u een verzendbevestiging van ons ontvangen en heeft u het pakket niet binnen 3 werkdagen ontvangen neemt u best contact op met de klantendienst.
5.7. Voor een bestelling dient u een geldig telefoonnummer op te geven, hierdoor kunnen we verzendingen verzekerd versturen en er ook voor zorgen dat we u telefonisch kunnen bereiken bij problemen. Indien u een vals telefoonnummer opgeeft kan een zending ofwel niet verzekerd verstuurd worden of kan de verzender u niet contacteren voor een oplossing bij een defect/retour etc...
5.8. Zendingen verzorgd door derden zowel naar afhaalpunten als thuis-adressen zijn de verantwoordelijkheid van de transporteur, zij kunnen deze levering veranderen moest het bezorgadres niet beschikbaar zijn. Zij zullen hiervoor uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen. Total Beauty Shop draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij fouten en veranderingen tijdens het transport.
5.9. Bij elk product staan ook de afwijkende levertermijnen vermeld. De levertermijnen kunnen verschillen omwille van verschillende magazijnlocaties.

Artikel 6 Incorrecte levering
6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar klantendienst@totalbeauty-shop.be , binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres klantendienst@totalbeauty-shop.be. Total Beauty Shop reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

Artikel 7 Annulering bestelling
7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde produkt heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van de/het product(en) de onderliggende overeenkomst met Total Beauty Shop te ontbinden uitgezonder producten op bestelling. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven, daar het cosmetische producten betreft mag de verpakking niet geopend zijn en het product niet gebruikt zijn.
7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail of brief) aan Total Beauty Shop te melden. De klant dient het product na overleg met Total Beauty Shop terug te sturen naar een door Total Beauty Shop vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Total Beauty Shop ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Total Beauty Shop deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Total Beauty Shop het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten. (verzendkosten worden in deze gevallen nimmer vergoed)
7.4. Total Beauty Shop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.
7.5.
Total Beauty Shop zal bedragen onder de 20 € steeds retourneren naar winkelkrediet en kan zich steeds voorbehouden een uitzondering op deze regel te voorzien in onderling overleg met onze klantendienst.

Artikel 8 Retourneren
8.1. Retourneren naar Total Beauty Shop is steeds mogelijk echter hopen we dat dit niet nodig zal zijn. Hiervoor dient u met enkele voorwaarden rekening te houden. Deze voorwaarden vindt u terug in de volgende artikels.
8.2 Cosmeticaproducten en sommige kappersproducten (waar contact met huid of haren wordt gemaakt) zijn zogenaamde hygiëneproducten en mogen alleen geretourneerd worden als ze ongeopend (dus ook een eventuele verpakking dient nog intact te zijn) , het product dient ongebruikt te zijn.
8.3 Kappersscharen en Split-Enders worden niet teruggenomen door de wet op hygiëne eens deze gebruikt (of geopend) zijn, deze kunnen enkel op zicht beoordeeld worden.
8.4 We behouden ons het recht om een teruggestuurd artikel te weigeren indien dit strookt met onze voorwaarden en indien niet de juiste retourprocedure is gevolgd.
8.5 Elk artikel kan geretourneerd worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst dit enkel indien er schriftelijk (via mail) of via uw account, in de bestelling een retourverzoek wordt aangevraagd.
8.6 Na de goedkeuring van uw retour dienen we het product binnen 7 kalenderdagen te ontvangen anders zal de retouraanvraag automatisch gesloten worden.
8.7 Het volledige aankoopbedrag van het artikel wordt vergoed (de verzendkosten en de verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant uitgezonderd bij fouten onzentwege). Bij een retour door een fout van Total Beauty Shop wordt het volledig aankoopbedrag incl verzendkosten terugbetaald indien er geen andere oplossing kan worden gevonden. Indien bij aankoop van meerdere producten, 1 of enkele producten worden geretourneerd wordt het door ons bestede verzendbedrag hierop berekend.
8.8 Indien bij retournering (van enkele producten) van een bestelling, waarvoor gratis verzending is berekend, door het te retourneren bedrag uw initiële aankoopwaarde daalt onder de drempelwaarde voor gratis verzending zal alsnog verzendkosten van het te retourneren bedrag afgehouden worden.

Artikel 9 Overmacht
9.1. Total Beauty Shop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Total Beauty Shop  verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. Total Beauty Shop draagt het risico tijdens het transport.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
11.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Total Beauty Shop geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
11.2. Total Beauty Shop garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Total Beauty Shop geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1. Total Beauty Shop kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de faktuurwaarde.
12.2.Total Beauty Shop is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Total Beauty Shop tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.
12.3. Total Beauty Shop is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend allergische reacties naar aanleiding van het gebruik van Total Beauty Shop producten, zelfs niet wanneer Total Beauty Shop tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 13 Persoonsgegevens
13.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant en promotionele doeleinden van de firma.
13.2. Gegevens van de klant zullen door Total Beauty Shop niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 14 Diversen
14.1. Indien de klant aan Total Beauty Shop schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Total Beauty Shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Total Beauty Shop schriftelijk (e-mail, fax, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
14.2. Wanneer door Total Beauty Shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Total Beauty Shop .
14.3. De aangeboden kado/verrassing bij elke bestelling is enkel geldig indien de voorraad strekt en zal in andere gevallen vervangen worden door een toekomstige korting.
14.4. Alle gesprekken met de telefonische klantendienst van Total Beauty Shop worden voor juridische en trainingsdoeleinden opgenomen.
14.5. Total Beauty Shop heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Total Beauty Shop te wijzigen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Belgische recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Tongeren (België).

BTW nr.:BE 0544.729.333

BANKGEGEVENS:

Total Beauty Shop
Bank: KBC Bank
IBAN: BE13735034876639
BIC: KREDBEBB

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling direct door ons verzonden.
Hebt u vragen betreffende uw bestelling? Dan kunt u een e-mail sturen naar klantendienst@totalbeauty-shop.be